Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych w ramach nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego - OpenLEX

Długołęcka-Górczyńska Izabela, Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych w ramach nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: WK 2019
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych w ramach nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

1.Powrót odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych

Ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – dalej z.k.p.c. – ponownie, po ponad 7 latach przerwy, wprowadzono odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. Pierwszy raz odrębne postępowanie gospodarcze pojawiło się w ustawie z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – 1.10.1989 r. mocą ustawy z 24.05.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych – dalej u.r.s.s.g. W rzeczywistości ważnym czynnikiem, który spowodował wyodrębnienie postępowania w sprawach gospodarczych, było to, że ówczesne, tj. obowiązujące w 1989 r., regulacje Kodeksu postępowania cywilnego były jeszcze obarczone elementami „socjalistycznego” procesu cywilnego, które w żaden sposób nie dawały się pogodzić z założeniami rozpoznawania spraw między przedsiębiorcami w nowych realiach społeczno-gospodarczych. Postępowanie to zostało zniesione ustawąz 16.09.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?