Romańska Marta, Postępowanie o zatwierdzenie układu na nowych zasadach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie o zatwierdzenie układu na nowych zasadach

I.Wprowadzenie

1. Nowelizacja ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne – dalej pr. rest. – wprowadzona ustawą z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz ustawą z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw objęła zmiany w zakresie postępowania o zatwierdzenie układu (PZU), które mają wpłynąć na zwiększenie jego popularności wśród dłużników, a jednocześnie zastąpić tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR), wprowadzone czasowo ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

2. Dotychczas, z uwagi na brak ochrony majątku dłużnika przed działaniami windykacyjnymi wierzycieli, postępowanie o zatwierdzenie układu nie było najczęściej wybieranym postępowaniem restrukturyzacyjnym, i to pomimo znacznie uproszczonej, pozasądowej formuły . Sytuacja zmieniła się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX