Wolanin Marian, Postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu określane są w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, indywidualizującej dopuszczalny sposób zabudowy oznaczonej nieruchomości. Komentarz koncentruje się na tym zagadnieniu i szczegółowo omawia tryb i przesłanki wydania tej decyzji.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access