Postępowanie nieprocesowe w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego... - OpenLEX

Laskowska-Hulisz Agnieszka, Postępowanie nieprocesowe w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie nieprocesowe w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Ustawodawca, na mocy ustawy z 30.04.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, z mocą obowiązującą od 30.11.2020 r., poszerzył katalog postępowań nieprocesowych o postępowanie nieprocesowe w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (art. 5602–56012 k.p.c.). Przepisy te zostały dodane jako dział Ia w tytule Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw i zamieszczone pomiędzy sprawami z zakresu prawa osobowego a sprawami z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli. Nowa regulacja zawiera rozwiązania szczególne, które różnią to postępowanie od innych postępowań nieprocesowych, kładąc duży nacisk zwłaszcza na szybkość rozpoznania spraw do niego skierowanych. W komentarzu przedstawiono podstawowe, a zarazem istotne kwestie związane ze stosowaniem art. 5602–56012 k.p.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX