Włodkowski Olaf, Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe

W poradniku przedstawiono zagadnienia związane z postępowaniem mandatowym w sprawach o wykroczenia skarbowe. Postępowanie to ze względu na swój charakter znajduje szerokie zastosowanie w praktyce, w szczególności w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą. Szczególnym walorem tego trybu postępowania jest możliwość jego szybkiego zakończenie na płaszczyźnie pozasądowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX