Mania Marcin Jan, Postępowanie egzekucyjne w czasie epidemii

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie egzekucyjne w czasie epidemii

1.Wprowadzenie

Aktualnie na terenie całego kraju w wyniku rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii obowiązuje stan epidemii. Dodatkowo opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24.03.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, które weszło w życie 25.03.2020 r. i nałożyło na społeczeństwo wiele nowych ograniczeń.

Pomimo że stan epidemii nie jest jednym z trzech wskazanych w obowiązującej ustawie z 2.04.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanów nadzwyczajnych, znacząco wpłynie na naszą rzeczywistość. Główne założenia wspomnianych regulacji to m.in. obowiązek pozostania w domu oraz zakaz gromadzenia się. Jaki będzie miało to wpływ na funkcjonariuszy publicznych, jakimi są komornicy sądowi, oraz na prowadzone przez nich postępowania egzekucyjne? Niniejszy komentarz praktyczny ma za zadanie odpowiedzieć na to pytanie.

2.Status prawny komornika sądowego

Status komornika...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access