Signerski Remigiusz, Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego

Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć kwestie proceduralne związane z postępowaniem dyscyplinarnym wobec sędziów oraz postępowaniem przed sądem dyscyplinarnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX