Postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratora - OpenLEX

Signerski Remigiusz, Postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratora

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratora

Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć kwestie proceduralne związane z postępowaniem dyscyplinarnym wobec prokuratorów oraz postępowaniem przed sądem dyscyplinarnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX