Szczygielska Martyna, Postępowanie cywilne przeciwko instytucji finansowej a zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie cywilne przeciwko instytucji finansowej a zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

Celem komentarza jest przedstawienie postępowania cywilnego przeciwko instytucji finansowej na gruncie ustawy z 16.08.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, w którym potencjalny powód może żądać przedstawienia informacji stanowiącej tajemnicę zawodową. Jakie informacje będą udostępniane? Kto może wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji? W jakim trybie informacje stanowiące tajemnicę zawodową instytucji obowiązanej będą udzielane? Niniejsza publikacja ma za zadanie odpowiedzieć na powyższe pytania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX