Postępowanie administracyjne w związku z naruszeniem stosunków wodnych - OpenLEX

Pikor Danuta, Postępowanie administracyjne w związku z naruszeniem stosunków wodnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie administracyjne w związku z naruszeniem stosunków wodnych

W sytuacji, gdy naruszony zostanie ustawowy zakaz naruszania stosunków wodnych, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodowane przez niego zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie. Komentarz omawia takie właśnie przypadki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX