Postępowania krajowe w nowym PZP - OpenLEX

Andała-Sępkowska Justyna, Postępowania krajowe w nowym PZP

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Postępowania krajowe w nowym PZP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone na podstawie ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych - dalej jako p.z.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX