Łokaj Maciej, Narolski Mirosław, Postępowania kontrolne prowadzone w stosunku do indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich - samorząd zawodowy i GIODO

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 5 lutego 2019 r.
Autorzy:

Postępowania kontrolne prowadzone w stosunku do indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich - samorząd zawodowy i GIODO

Niniejszy komentarz koncentruje się na omówieniu dwóch rodzajów postępowań kontrolnych: podejmowanych przez lekarski samorząd zawodowy oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Opracowanie obejmuje zasady prowadzenia oraz przebieg poszczególnych postępowań oraz wskazuje na istotne zagadnienia praktyczne, które mogą pojawić się w trakcie podejmowanych czynności kontrolnych. Znajomość powyższych procedur przez lekarzy wydaje się ważna, w szczególności biorąc pod uwagę fakt ostatnich zmian w przepisach, czego przykładem jest nowa uchwała Krajowego Zjazdu Lekarzy, dotycząca kontroli prowadzonych przez lekarskie samorządy, oraz obserwowany wzrost zainteresowania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych rynkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z dużą ilością danych osobowych pacjentów, w tym danych medycznych, zaliczanych przez ustawodawcę do tzw. danych wrażliwych, które te podmioty posiadają i przetwarzają.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX