Matarewicz Jacek, Pośredniczący podmiot tytoniowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Pośredniczący podmiot tytoniowy

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono nowe regulacje odnoszące się do pośredniczących podmiotów tytoniowych. Zmiany miały przyczynić się do skutecznego zwalczania działalności przestępczej w zakresie obrotu suszem tytoniowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX