Porządek obrad rady jst - OpenLEX

Ostapski Adam, Porządek obrad rady jst

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Porządek obrad rady jst

W komentarzu omówiono problematykę ustalania i zmiany porządku obrad sesji organu stanowiącego i kontrolnego jednostki samorządu terytorialnego (rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX