Szymański Kamil, Porozumienie pracodawcy z zakładową organizacją związkową, pracownikami na tle sytuacji ekonomicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 6 września 2019 r.
Autor:

Porozumienie pracodawcy z zakładową organizacją związkową, pracownikami na tle sytuacji ekonomicznej

Kryzys, stagnacja, ujemny wzrost gospodarczy - takie stwierdzenia są codziennością od kilku miesięcy. Efektem wejścia polskiej gospodarki w trudny okres światowego kryzysu gospodarczego są trudności ekonomiczne wielu polskich przedsiębiorstw, a także konieczność restrukturyzacji zatrudnienia. Część polskich pracodawców zdaje się co prawda wykorzystywać kryzys do redukcji kosztów zatrudnienia, do których ogromnego wzrostu doprowadziły ostatnie tłuste lata. Nie mniej część pracodawców, odczuwając realne osłabienie koniunktury, szuka rozwiązań, które mają dać wymierne oszczędności, a co za tym idzie pozwolić utrzymać się firmom na rynku. Komentarz dotyczy jednego z takich rozwiązań - porozumień pracodawcy z zakładową organizacją związkową i pracownikami. Przedstawiono różne typy porozumień, ich treść, przesłanki zawarcia. Zagadnienia te zilustrowano praktycznymi przykładami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX