Szymański Kamil, Porozumienie a wypowiedzenie zmieniające

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Porozumienie a wypowiedzenie zmieniające

Inicjatywa zmiany treści stosunku pracy może wyjść zarówno od samego pracownika, jak i od pracodawcy. Jeżeli pracownik i pracodawca w drodze negocjacji dojdą do satysfakcjonującego ich kompromisu mogą zawrzeć porozumienie, którego przedmiotem będzie zmiana dotychczasowej umowy o pracę. Jeżeli jednak pracodawca nie chce w ogóle negocjować niekorzystnej dla pracownika zmiany lub też pracownik wyraźnie sprzeciwia się takiej zmianie, wówczas pracodawca może dokonać jedynie wypowiedzenia warunków pracy lub płacy. W komentarzu porównano porozumienie zmieniające z wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy, ich podstawy prawne oraz funkcje. Cechą wspólną obu instytucji jest wola doprowadzenia do zmiany warunków pracy lub płacy, co najmniej jednej ze stron.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX