Porozumienia kryzysowe w prawie pracy - OpenLEX

Latos - Miłkowska Monika, Porozumienia kryzysowe w prawie pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Porozumienia kryzysowe w prawie pracy

Obejmujący coraz więcej dziedzin gospodarki kryzys gospodarczy skłania do szukania rozwiązań pozwalających pracodawcom przetrwać ten okres przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu zatrudnienia. Temu celowi służą porozumienia kryzysowe. Porozumienie o zawieszeniu przepisów prawa pracy uregulowane zostało w art. 91 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., zaś porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umowy o pracę uregulowane zostało w art. 231a k.p. Komentarz omawia zasady zawierania tych porozumień, wylicza sytuacje, w których są one dopuszczalne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX