Porównanie profilu wypalenia zawodowego w grupie informatyków oraz kierowników supermarketów - OpenLEX

Dyląg Anna Maria, Mojsa-Kaja Justyna, Porównanie profilu wypalenia zawodowego w grupie informatyków oraz kierowników supermarketów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Porównanie profilu wypalenia zawodowego w grupie informatyków oraz kierowników supermarketów

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników i wniosków płynących z jednych z pierwszych polskich badań nad syndromem wypalenia w dwóch zawodach „niespołecznych” – wśród informatyków oraz kierowników supermarketów. Na wstępie krótko omówiono pojęcie wypalenia zawodowego. Zamieszczono charakterystykę obu grup zawodowych, wśród których prowadzono badania oraz przedstawiono wyniki badań. Dla działów HR wynika z nich sugestia o objęcie baczniejszą obserwacją (monitoringiem psychologicznym) osób młodszych, o krótszym stażu pracy i większych oczekiwaniach, bowiem znajdują się one w sytuacji wyższego ryzyka stresu i wypalenia zawodowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX