Porady dla dojrzałego Szefa zarządzającego młodym zespołem - OpenLEX

Kliombka-Jarzyna Justyna, Porady dla dojrzałego Szefa zarządzającego młodym zespołem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Porady dla dojrzałego Szefa zarządzającego młodym zespołem

Bycie dojrzałym liderem w młodym zespole może wydawać się łatwe – za takim liderem przemawia wiedza, doświadczenie zawodowe i osobiste. To doskonałe przesłanki, aby zbudować autorytet wśród młodszych współpracowników. Jednak w zarządzaniu przedstawicielami pokolenia Y i C a także pokoleniem Alpha, to za mało.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX