Liżewski Sławomir, Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców - zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor:

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców - zmiany od 1 stycznia 2017 r.

W dniu 30 grudnia 2016 r. opublikowano ustawę, która w założeniu ma poprawić otoczenie prawne przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadziły zmiany m.in. w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz kilkunastu ustawach mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Celem tych zmian jest m.in. redukcja niektórych obowiązków administracyjnych, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej. Większość przepisów tej ustawy weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX