Poprawa ochrony konsumentów i inwestorów na rynku finansowym w wyniku zmian regulacji unijnych dotyczących Europejskich Urzędów... - OpenLEX

Serzysko Agnieszka, Poprawa ochrony konsumentów i inwestorów na rynku finansowym w wyniku zmian regulacji unijnych dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Poprawa ochrony konsumentów i inwestorów na rynku finansowym w wyniku zmian regulacji unijnych dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru

Zrównoważone wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego w Unii Europejskiej oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów to cele implementacji do porządków prawnych państw członkowskich UE poniżej opisanych aktów prawnych. Przepisy te dotyczą działalności europejskich urzędów z szeroko pojętych finansów. Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy lat 2007–2008, a ich celem jest czuwanie nad przestrzeganiem regulacji unijnych z poniższego zakresu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?