Florkiewicz Ewa, Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Artykuł omawia postępowanie w sprawie tzw. ponownej oceny oddziaływania na środowisko – prowadzonej w szczególnych przypadkach dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych. Autor prezentuje tu poszczególne etapy przedmiotowej procedury, wyjaśniając przy tym wszelkie kwestie, które mogą budzić wątpliwości interpretacyjne. Materiał ten może być polecany zarówno praktykom (pracownikom urzędów administracji publicznej odpowiedzialnych za kwestie związane z ocenami oddziaływania na środowisko), jak i inwestorom przystępującym do realizacji przedsięwzięć zaliczonych do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX