Bartczak Adam, Pomoc prawna adwokata w uzyskaniu wyroku stwierdzającego, że małżeństwo zostało zawarte ważnie i nadal obowiązuje

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Pomoc prawna adwokata w uzyskaniu wyroku stwierdzającego, że małżeństwo zostało zawarte ważnie i nadal obowiązuje

Adwokat w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa bez wątpienia jest źródłem merytorycznej wiedzy dotyczącej materii kanonicznego prawa małżeńskiego i procesowego. Występując w roli przedstawiciela strony, która uważa małżeństwo za ważnie zawarte, podejmuje się aktywnego działania zmierzającego do obrony ważności małżeństwa. W tym komentarzu zostanie przedstawiona pozycja adwokata w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa oraz szereg czynności, które może on podjąć na poszczególnych etapach tego procesu, kiedy jego mocodawca uważa swoje małżeństwo za ważne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX