Płonka-Bielenin Katarzyna, Pomoc obywatelom Ukrainy ze strony JST na podstawie specustawy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Pomoc obywatelom Ukrainy ze strony JST na podstawie specustawy

Przedmiotem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego mogą angażować się w udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX