Misiejko Adrian, Pomoc obywatelom Ukrainy z inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Pomoc obywatelom Ukrainy z inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków

W ustawie z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dalej u.p.o.U. – znalazło się wiele przepisów odnoszących się do zadań lub kompetencji jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) albo ich związków. W szczególności zyskały one wyraźną podstawę prawną zarówno do uregulowania zasad świadczenia tej pomocy, jak i do wydatkowania środków na ten cel. Niniejszy komentarz dotyczy świadczenia pomocy na podstawie art. 12 ust. 4 i 5 u.p.o.U.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX