Serzysko Agnieszka, Rola banków w usprawnieniu funkcjonowania instytucji rynku finansowego a Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Rola banków w usprawnieniu funkcjonowania instytucji rynku finansowego a Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

W komentarzu przedstawione zostały praktyczne zagadnienia odnoszące się do wykorzystania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i roli banków w tym procesie. Omówione zostały zasady, na jakich działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, oraz zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom w jego funkcjonowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX