Polityka zatrudnienia w UE - wspieranie pracodawców i pracowników przez Europejskie Służby Zatrudnienia - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Polityka zatrudnienia w UE - wspieranie pracodawców i pracowników przez Europejskie Służby Zatrudnienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Polityka zatrudnienia w UE - wspieranie pracodawców i pracowników przez Europejskie Służby Zatrudnienia

Przedstawiono europejskie instytucje i systemy wspomagające rynek pracy w Polsce. Omówiono Europejską Strategię Zatrudnienia i jej cele, które powinny być realizowane przez kraje członkowskie w ramach ich Narodowych Planów Działań na Rzecz Zatrudnienia. Scharakteryzowano Europejski Fundusz Społeczny (EFS), którego środki służą finansowemu wsparciu działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL), Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPO RR) oraz inicjatywy EQUAL. Przedstawiono Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) i zakres ich działań w zakresie pośrednictwa pracy, przeznaczony dla pracodawców i osób poszukujących pracy (zaprezentowano m.in. schemat europejskiego formularza CV). Zaprezentowano zakres działań EFS i systemu EURES w Polsce. Dodatkowo zamieszczono wybrane elementy statutowej działalności EURES oraz podstawowe wymagania kwalifikacyjne dla doradcy EURES.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX