Sendrowski Paweł , Polityka zakupowa państwa – narzędzie wsparcia uczestników rynku zamówień publicznych czy martwy przepis w ustawie?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Polityka zakupowa państwa – narzędzie wsparcia uczestników rynku zamówień publicznych czy martwy przepis w ustawie?

Komentarz ma na celu omówienie, czym jest „Polityka zakupowa państwa”, jakie są jej główne i szczegółowe założenia oraz jaki ma lub może mieć wpływ na uczestników rynku zamówień publicznych w Polsce, tj. zamawiających i wykonawców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX