Polityka prorodzinna w Szwecji - OpenLEX

Walat Tomasz, Polityka prorodzinna w Szwecji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Polityka prorodzinna w Szwecji

W całej Europie, poza niektórymi byłymi republikami jugosłowiańskimi i Albanią, liczba urodzeń jest obecnie bardzo niska. Niewiele krajów przekracza statystyczny wskaźnik 2,1 dziecka na każdą kobietę w wieku rozrodczym (210–215 dzieci na 100 kobiet, mówiąc normalnym językiem), który zapewnia tzw. prostą reprodukcję, czyli utrzymywanie liczby ludności na niezmienionym poziomie. Szwecja, której pronatalistyczną politykę przedstawiamy w tym opracowaniu, radzi sobie lepiej niż większość państw europejskich, ale też nie osiąga tego wskaźnika i niewielki coroczny przyrost ludności zawdzięcza imigracji. Według międzynarodowego badania Mothers Index, którego metodykę przedstawimy w tekście, Szwecja oceniana jest jako najbardziej przyjazny dzieciom kraj na świecie. Osiągnięcia Szwecji uzyskane zostały dzięki wczesnemu i silnemu zaangażowaniu państwa w politykę społeczną i odejściu od tradycyjnego modelu rodziny, który okazał się dziś ekonomicznie i obyczajowo niewydolny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX