Polityka makroostrożnościowa banków w świetle regulacji CRD IV/CRR - OpenLEX

Fedorowicz Magdalena, Polityka makroostrożnościowa banków w świetle regulacji CRD IV/CRR

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 27 kwietnia 2021 r.
Autor:

Polityka makroostrożnościowa banków w świetle regulacji CRD IV/CRR

Celem niniejszego komentarza jest analiza zespołu instrumentów regulujących politykę makroostrożnościową banków. Pokryzysową konsekwencją na rynku finansowym Unii Europejskiej jest nie tylko wprowadzenie nowych regulacji bankowych dotyczących wymogów ostrożnościowych oraz podejmowania i prowadzenia działalności w Unii Europejskiej przez instytucje kredytowe, ale również stworzenie po raz pierwszy na szczeblu Unii Europejskiej możliwości kreowania i prowadzenia nadzoru oraz polityki makroostrożnościowej, zwłaszcza dzięki buforom kapitałowym: antycyklicznym, zabezpieczającym i ryzyka systemowego, bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym czy bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym. Przedmiotem niniejszego komentarza jest przedstawienie i analiza instrumentów wpływających na nadzór i politykę makroostrożnościową uregulowanych w regulacji CRD IV/CRR oraz dokonanie ich oceny, a także przedstawienie krajowych, polskich postanowień makroostrożnościowych, implementowanych w wyniku wykonania dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR oraz zalecenia ERRS/2011/3.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX