Król Tomasz, Polisy ubezpieczeniowe nabywane w związku z podróżami służbowymi pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 18 sierpnia 2023 r.
Autor:

Polisy ubezpieczeniowe nabywane w związku z podróżami służbowymi pracowników

Niniejszy komentarz przedstawia skutki podatkowe wykupienia polisy OC pracownikowi przez pracodawcę. Autor przytacza orzecznictwo sądów oraz interpretacje podatkowe, które określają negatywne skutki takiego świadczenia zarówno w kwestii przychodu podatkowego jak i kosztów uzyskania przychodu. Tekst ten kolejny raz analizuje problem nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników, które ciągle przysparza problemów zarówno podatnikom jak i organom podatkowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX