Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Polisa OC członków władz spółek kapitałowych - omówienie orzecznictwa

Komentarz prezentuje podatkowe aspekty zawierania umów ubezpieczenia OC przez spółki kapitałowe na rzecz członków swoich władz. Zawiera opis stanowiska organów podatkowych oraz sądów administracyjnych zarówno w przedmiocie ustalania przychodu u ubezpieczanych członków władz spółki, jak i możliwości zaliczania wydatków poniesionych na opłacenie polisy OC do kosztów uzyskania przychodu ubezpieczającej spółki. Z komentarza można dowiedzieć się, jakie rozbieżności w ocenie skutków podatkowych tego rodzaju umów istnieją nie tylko pomiędzy organami podatkowymi a sądami administracyjnymi, ale też pomiędzy samymi sądami oraz jakie konsekwencje podatkowe wiążą się z każdą z zaprezentowanych wykładni zdaniem ich autorów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?