Wilk Jakub, Polecenia służbowe wydawane przez przewodniczącego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Polecenia służbowe wydawane przez przewodniczącego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

Wójt, starosta i marszałek województwa mają kompetencję do wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędów. Szczególne uprawnienie przewodniczącego organu stanowiącego kompetencji tych nie ogranicza, wprowadza jednak dualizm podmiotów dysponujących możliwością wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędów, choć tylko w wąskim przedmiotowo zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX