Skonieczny Jacek, Pojęcie winy w Kodeksie karnym skarbowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Pojęcie winy w Kodeksie karnym skarbowym

Wina jest elementem niezbędnym, aby można było mówić o odpowiedzialności karnej sprawcy za popełniony czyn. Jest ona uzewnętrznieniem stosunku sprawcy do popełnionego przez niego czynu karalnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX