Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Pojęcie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę - omówienie orzecznictwa

Wraz z dynamicznym rozwojem gospodarki rynkowej obserwować można szereg różnych zdarzeń, które w końcowym efekcie prowadzą do zmiany podmiotowej po stronie pracodawcy. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest próba wyodrębnienia tych przekształceń czy też zmian organizacyjnych po stronie pracodawcy, które można określić mianem przejścia zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?