Kopytowska Maria, Pojęcie portalu e-Budownictwo w nowelizacji (z uwzględnieniem różnic z e-Puap)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Pojęcie portalu e-Budownictwo w nowelizacji (z uwzględnieniem różnic z e-Puap)

Portal e-Budownictwo to rozwiązanie wpisujące się reformę cyfrową szeroko pojętego procesu inwestycyjno-budowlanego. Powyższa instytucja została wprowadzona do pr. bud. ustawą z dnia 7 lipca 2022 r., która dodała do przepisów pr. bud. nowy Rozdział 7a.

Podstawowym zadaniem portalu e-Budownictwo jest umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego generowania różnego rodzaju dokumentów niezbędnych do prawidłowego zorganizowania i prowadzenia procesu budowlanego.

Dzięki funkcjonalności portalu e-Budownictwo inwestor za pośrednictwem swojego konta będzie mógł prawidłowo wypełnić, zapisać i wygenerować pismo, które następnie może złożyć za pomocą e-PUAPu, skrzynki podawczej bądź w tradycyjnej formie papierowej do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i organu nadzoru budowlanego.

Celem omawianej nowelizacji jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z wprowadzeniem portalu e-Budownictwo do przepisów pr. bud. oraz kluczowych różnic pomiędzy portalem e-Budownictwo a e-PUAPem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX