Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Pojęcie niewydania interpretacji i naruszenie terminu wydania interpretacji - milcząca interpretacja - omówienie orzecznictwa

Jednym ze sposobów aktywnego, a przy tym w zasadzie bez ryzyka, udziału podatnika, płatnika czy inkasenta w kształtowaniu wykładni przepisów prawa podatkowego jest składanie wniosków o interpretację indywidualną. Istotą interpretacji indywidualnej jest to, że organ podatkowy dokonuje oceny stanowiska podatnika (odpowiednio płatnika, inkasenta), odnosząc się do wyrażonych przez niego poglądów, a jeżeli nie podziela wykładni wnioskodawcy, prezentuje swoją interpretację wraz z uzasadnieniem. Jedynie w wyjątkowych przypadkach organ może odstąpić od zamieszczania uzasadnienia – jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe i ów organ w pełnym zakresie zgadza się również z uzasadnieniem, a nie tylko z tezą. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, gdy organ podatkowy po upływie ustawowych trzech miesięcy nie wydaje interpretacji podatkowej. Taki stan rzeczy nazywa się powszechnie milczącą interpretacją.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?