Bartosiewicz Adam, Pojęcie nieodpłatnych świadczeń u pracowników – refleksje po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (K 7/13)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Pojęcie nieodpłatnych świadczeń u pracowników – refleksje po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (K 7/13)

Komentarz poświęcony jest omówieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., który wydany został w sprawie konstytucyjności przepisów dotyczących nieodpłatnych śwadczeń. Autor poddał analizie najważniejsze założenia wyroku i jego praktyczne zastosowanie w życiu codziennym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX