Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Pojęcie konglomeratu finansowego

Banki będą podmiotami nadzoru uzupełniającego jedynie jeżeli będzie można uznać je za część konglomeratu finansowego. Z punktu widzenia banku podstawowe znaczenie ma zatem analiza kryteriów, których spełnienie prowadzi do przyjęcia wniosku, że bank jest częścią konglomeratu finansowego. Aby przedstawić te kryteria autor przedstawił strukturę definicji konglomeratu finansowego, a w tym pojęcie grupy i cechy kwalifikacyjne konglomeratu finansowego. Ponadto omówił skutki kwalifikacji grupy jako konglomeratu finansowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?