Pojęcie informacji publicznej - OpenLEX

Makowski Kamil, Karciarz Mateusz, Pojęcie informacji publicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autorzy:

Pojęcie informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej stanowi jeden z najistotniejszych problemów w praktyce funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. W wielu publikacjach podkreślana jest ważność posiadania przez społeczeństwo informacji. Możliwość zapoznania się z informacjami z zakresu funkcjonowania państwa stanowi warunek konieczny dla uformowania się społeczeństwa obywatelskiego. Określona zbiorowość może osiągnąć taki status tylko i wyłącznie będąc w posiadaniu informacji. Stwierdzić również należy, że tylko w przypadku, gdy określony podmiot posiada informacje, może podjąć określone działania, co dostrzec można w sytuacji osobistego zaangażowania się w określone sprawy. Społeczność, gdzie dostęp do informacji jest reglamentowany, pozostaje bierne w działaniu. Nie posiadając bowiem pewnych wiadomości, nie jest w stanie podjąć działań. Stąd problem dostępu do informacji publicznej oddziałuje w sposób korzystny na praktykę demokratyczną i przybliża państwo jego obywatelom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX