Pojęcie hipoteki - OpenLEX

Habryn-Chojnacka Ewa, Pojęcie hipoteki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Pojęcie hipoteki

W komentarzu autorka definiuje pojęcie hipoteki jako zabezpieczenia rzeczowego wierzytelności. Komentarz zawiera informacje dotyczące charakteru prawnego hipoteki. Autorka przedstawia również prawa związane z nieruchomościami, które mogą być przedmiotem hipoteki. Prezentuje ponadto zakres obciążenia rzeczy hipoteką i zasady rządzące przelewem wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie. Komentarz zawiera wzór umowy przelewu wierzytelności hipotecznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX