Janczukowicz Krzysztof, Pojęcie dokumentu na gruncie przestępstwa poświadczenia nieprawdy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Pojęcie dokumentu na gruncie przestępstwa poświadczenia nieprawdy

Na gruncie przestępstwa poświadczenia nieprawdy (art. 271 k.k.) pojęcie dokumentu powinno być interpretowane w węższy sposób niż w prawie karnym w ogólności. Niniejszy komentarz przybliża tę tezę, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w odniesieniu do poszczególnych rodzajów dokumentów stosowanych w różnych sektorach życia społecznego.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access