Rycak Magdalena, Pojęcie doby pracowniczej przy rozliczaniu czasu pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Pojęcie doby pracowniczej przy rozliczaniu czasu pracy

Komentarz omawia pojęcie doby pracowniczej z uwzględnieniem doby niedzielnej i świątecznej, jej podziału na porę dzienną i nocną oraz związku z ustalaniem rozkładu czasu pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX