Pojęcie dobrych obyczajów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone - OpenLEX

Bieżuński Paweł, Pojęcie dobrych obyczajów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Pojęcie dobrych obyczajów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Wzorce umowne stanowią nieodłączną część obrotu gospodarczego. Powszechnie wzorce umowne, w postaci regulaminów czy ogólnym warunków umów, stosują instytucje finansowe, m. in. banki. Polski ustawodawca, regulując problematykę wzorców umownych, skupił się na ochronie teoretycznie słabszej strony stosunku umownego, czyli konsumenta. Jedną z przesłanek koniecznych dla uznania wzorca umownego za niedozwolony jest sprzeczność z dobrymi obyczajami. Przedmiotem niniejszego komentarza jest pojęcie dobrych obyczajów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX