Maciaszczyk Anna, Pojęcie danych osobowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Pojęcie danych osobowych

Jednym z centralnych pojęć używanych na gruncie RODO jest pojęcie danych osobowych. Dane osobowe zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Pojęcie to ma charakter otwarty. Mogą pojawiać się również nieznane dotychczas kategorie danych .

Aby dokonać omówienia tej definicji, warto podzielić ją na następujące elementy:

„wszelkie informacje”,

„dotyczące”,

„zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania”,

„osoby fizycznej” .

Pojęcie wszelkich informacji obejmuje wszelkie stwierdzenia na temat danej osoby, także subiektywne opinie i oceny, a nawet informacje nieprawdziwe lub niesprawdzone, niezależnie od formy ich przedstawienia (liczbowo, alfabetycznie, fotograficznie, akustycznie) i nośnika informacji (zapisane na papierze lub w pamięci komputera) .

Informacja musi dotyczyć określonej osoby, a więc musi być to informacja na temat tej osoby . Związek z osobą może mieć charakter...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX