Pojęcie bezrobotnego - OpenLEX

Ziółkowski Paweł, Pojęcie bezrobotnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Pojęcie bezrobotnego

Komentarz definiuje pojęcie „bezrobotnego” na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wskazuje okoliczności powodujące pozbawienie takiego statusu. Przedstawia też różnice między osobą bezrobotną a poszukującą pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX