Łyjak Grzegorz, Pogorszenie stanu zdrowia pracownika posiadającego schorzenie samoistne jako przyczyna nabytego w związku z wypadkiem urazu w orzecznictwie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Pogorszenie stanu zdrowia pracownika posiadającego schorzenie samoistne jako przyczyna nabytego w związku z wypadkiem urazu w orzecznictwie

Dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy konieczne jest spełnienie określonych przesłanek. Zdarzenia wypadkowe z zasady charakteryzują się indywidualnymi cechami. Różnorodność sytuacji niedających się łatwo zakwalifikować powoduje, że w praktyce często ustalenie przyczyny zewnętrznej budzi wiele problemów. Najczęściej z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy wypadkowi uległ pracownik dotknięty schorzeniem samoistnym. Powstaje wówczas pytanie, w kontekście powyższych rozważań, czy schorzenie samoistne może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy doprowadzającą do urazu lub zgonu pracownika?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX