Podziały nieruchomości w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - OpenLEX

Kamińska Anna, Kuźnicki Adam, Podziały nieruchomości w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Podziały nieruchomości w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kwestię podziału nieruchomości zurbanizowanych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W świetle ogólnej reguły wyrażonej w art. 93 ustawy, podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, a w razie braku tego planu stosuje się przepisy art. 94 ustawy. Komentarz opisuje oba powyższe przypadki, jak również omawia sytuację, w której podział nieruchomości ma nastąpić, gdy dopiero podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX