Koralewski Michał, Podział spółki przez wydzielenie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Podział spółki przez wydzielenie

Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie stanowi szczególną formę przekształceń podmiotowych. Pomimo bowiem przeprowadzenia podziału spółka dzielona nadal istnieje. Znacząco wpływa to na przeznaczenie omawianej instytucji prawnej oraz sposób jej przeprowadzenia, odróżniając ją tym samym wyraźnie od pozostałych sposobów podziału spółek.

Przedmiotowa restrukturyzacja prowadzi do rozdzielenia mienia spółki kapitałowej inicjującej transformację na kilka całkowicie niezależnych od siebie podmiotów, przy czym jednym z nich jest spółka dzielona, która funkcjonować będzie w zmienionej postaci. Kwestie dotyczące pozostałych spółek zależne są wyłącznie od decyzji zapadłych w fazie menedżerskiej podziału. Decyzje te będą miały również wpływ na konieczność zastosowania dodatkowych procedur dotyczących obniżenia lub podwyższenia kapitału zakładowego czy wyłączenia postępowania konwokacyjnego.

Wielość możliwych w tym zakresie stanów faktycznych i prawnych, a także niezbędność stosowania formy aktu notarialnego w postępowaniu podziałowym wymaga szerszego omówienia zasygnalizowanych powyżej kwestii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX