Kłosiński Kamil, Podział obowiązków między wspólnotą mieszkaniową i właścicielami lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Podział obowiązków między wspólnotą mieszkaniową i właścicielami lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Realizacja obowiązku utrzymywania obiektu w odpowiednim stanie technicznym jest dla wspólnot mieszkaniowych dużo trudniejsza niż samodzielnych właścicieli nieruchomości. Wpływa na to przede wszystkim niejednorodna struktura własnościowa, w ramach której istnieją obok siebie wyodrębnione lokale oraz nieruchomość wspólna. Proste w teorii i jasno rozdzielone, w praktyce powoduje szereg problemów, gdyż obie te własności wpływają wzajemnie na siebie i ogólny stan obiektu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX